Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności


I. Informacje ogólne

 

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w serwisie www.paniagd.pl . Administratorem danych osobowych jest Pani AGD Joanna Gałuszka-Szarzyńska o nr NIP 6462443930, o nr REGON 369372218 pod adresem Adres Alpejska 2/2, 04-628 Warszawa.

 

 II. Dane osobowe

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), aktualnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach :
 3. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Usługa newsletter)
 4. marketingowym Administratora;
 5. konsultacji dotyczącej Konfiguratora urządzeń AGD
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi newsletter , a w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

 1. Udostępnienie przez identyfikującego go adresu elektronicznego będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.
 3. W braku odrębnej zgody, podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza podmiotami które posiadają odpowiednią podstawę prawną.
 4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 6. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez powyżej wymienione osoby danych osobowych, mają oni prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania ich przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, przenoszenia danych osobowych oraz "bycia zapomnianym".
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

III. Polityka cookies

 

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne (session cookies) i stałe (persistent cookies). Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem serwisu reklamodawców i partnerów.

Zalecamy zapoznanie się z Polityką ochrony prywatności Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownika może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences